Hukuk Genel Kurulu, aldatan eşe hakaretin kusur sayılmayacağına karar verdi!

Hukuk Genel Kurulu, aldatan eşe hakaretin kusur sayılmayacağına karar verdi!

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No     : 2017/2-1906 Karar No   : 2018/112 Tarih          : 07.02.2018 İÇTİHAT METNİ   DAVA: “…1- Davalı-davacı ( kadın )’ın temyiz itirazlarının incelenmesi sonucunda; Taraflar arasındaki karşılıklı “boşanma” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 7. Aile Mahkemesince “davacı karşı davalının davasının reddine, davalı karşı davacının […]