2017 Vergi Affı Kanunu Kanun No : 7020

2017 Vergi Affı Kanunu Kanun No : 7020

2. Vargi Affı Kanunu 2017 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 18/5/2017 Kanun No. 7020 Kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri; a) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; […]