Hukuk Genel Kurulu, aldatan eşe hakaretin kusur sayılmayacağına karar verdi!

Hukuk Genel Kurulu, aldatan eşe hakaretin kusur sayılmayacağına karar verdi!

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No     : 2017/2-1906 Karar No   : 2018/112 Tarih          : 07.02.2018 İÇTİHAT METNİ   DAVA: “…1- Davalı-davacı ( kadın )’ın temyiz itirazlarının incelenmesi sonucunda; Taraflar arasındaki karşılıklı “boşanma” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 7. Aile Mahkemesince “davacı karşı davalının davasının reddine, davalı karşı davacının […]

Doğum sırasında bir gebenin her saat başı bebeğin kalp atış sayısını gösteren NST tetkiklerinin yapılmaması,Görevi Kötüye Kullanma Suçunu oluşturur!

Doğum sırasında bir gebenin her saat başı bebeğin kalp atış sayısını gösteren NST tetkiklerinin yapılmaması,Görevi Kötüye Kullanma Suçunu oluşturur!

T.C. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2017/9921 E.No 2018/2180 K.No K. Tarihi:27.2.2018 Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Taksirle yaralama Hüküm : Tüm sanıklar hakkında CMK’nın 223/2-e maddeleri gereğince beraat Taksirle yaralama suçundan sanıkların beraatlerine ilişkin hüküm, katılan zorunlu müdafii tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: (I)Sanık … hakkında verilen beraat hükmüne yönelik olarak yapılan temyiz talebinin […]

Kira artış oranları Yargıtay’a göre nasıl yapılmalıdır?

Kira artış oranları Yargıtay’a göre nasıl yapılmalıdır?

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/3538 Esas 2018/8767 Karar 19.09.2018 Davacı, taraflar arasında imzalanan 20.04.2010 başlangıç tarihli ve aylık 700 TL bedelle sözleşmeye dayanarak, 8.10.2014 tarihinde başladığı icra takibinde, 20.04.2013-20.04.2014 dönemi için aylık 1200 TL, 20.04.2014-20.04.2015 dönemi için aylık 1300 TL üzerinden, ödenmeyen 2013 yılı Kasım ayı ile 2014 yılı Eylül ayları arası kira bedeli ile […]

Gelin-görümce kavgasında mahkemeden karar çıktı: 3 ay danışmanlık tedbiri

Gelin-görümce kavgasında mahkemeden karar çıktı: 3 ay danışmanlık tedbiri

Gelin-görümce kavgasında mahkemeden karar çıktı: 3 ay danışmanlık tedbiri Kadının, çocuğunu eşinin ailesine karşı ‘doldurduğu’ gerekçesiyle mahkeme tedbir kararı verdi 09 Şubat 2019 17:12 – A + İstanbul 14. Aile Mahkemesi, çocuğunu eşinin ailesine karşı ‘doldurduğu’ iddia edilen kadının 3 ay süreyle bir uzmandan danışmanlık hizmeti almasına hükmetti. İtiraz yolu açık olan karara göre kadın, […]

Otobüste yer verilmediği için düşüp yaralanan yaşlı adamın hukuk mücadelesi

Otobüste yer verilmediği için düşüp yaralanan yaşlı adamın hukuk mücadelesi

Bindikleri otobüste kimsenin yer vermediği 87 yaşındaki Hıdır ve Birsel Ulutaş çifti, şoförün ani freni sonucunda otobüsün koridoruna düşerek yaralandılar. Olayı yargıya taşıyan yaşlı karı-kocayı mahkeme “Ayakta yolculuk yaparken yeterli tutunma tedbiri almadıkları gerekçesiyle eşdeğer kusurlu” buldu. Karara rağmen pes etmeyen Hıdır Ulutaş, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve otobüs şoförü Erdoğan F.’ye maddi, manevi toplam […]

Çocuk tarafından yapılan hırsızlıkta 4 yıllık zamanaşımı;

Çocuk tarafından yapılan hırsızlıkta 4 yıllık zamanaşımı;

Yargıtay Kararı – 2. CD., E. 2015/1649 K. 2018/386 T. 29.1.2018 1- Suça sürüklenen çocuk hakkında işyeri dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; İşyeri dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarından hükmolunan cezaların miktar ve türüne göre hükümlerin; 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6217 Sayılı Kanunun 26. maddesi […]

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun No. 7036

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun No. 7036

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun No. 7036 Kabul Tarihi: 12/10/2017 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. İş mahkemelerinin kuruluşu MADDE 2- (1) İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı […]

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7033 Kabul Tarihi: 18/6/2017 MADDE 1- 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2- 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına “Sağlık Denetçileri ve Sağlık Denetçi Yardımcıları” […]

BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İŞLEYİŞİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İŞLEYİŞİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İŞLEYİŞİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7035 Kabul Tarihi: 20/7/2017 MADDE 1- 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3/B maddesinin başlığı “Bölge idare mahkemesi başkanı, daire başkanları ve üyelerinin […]