Hukuk Genel Kurulu, aldatan eşe hakaretin kusur sayılmayacağına karar verdi!

Hukuk Genel Kurulu, aldatan eşe hakaretin kusur sayılmayacağına karar verdi!

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No     : 2017/2-1906 Karar No   : 2018/112 Tarih          : 07.02.2018 İÇTİHAT METNİ   DAVA: “…1- Davalı-davacı ( kadın )’ın temyiz itirazlarının incelenmesi sonucunda; Taraflar arasındaki karşılıklı “boşanma” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 7. Aile Mahkemesince “davacı karşı davalının davasının reddine, davalı karşı davacının […]

Doğum sırasında bir gebenin her saat başı bebeğin kalp atış sayısını gösteren NST tetkiklerinin yapılmaması,Görevi Kötüye Kullanma Suçunu oluşturur!

Doğum sırasında bir gebenin her saat başı bebeğin kalp atış sayısını gösteren NST tetkiklerinin yapılmaması,Görevi Kötüye Kullanma Suçunu oluşturur!

T.C. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2017/9921 E.No 2018/2180 K.No K. Tarihi:27.2.2018 Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Taksirle yaralama Hüküm : Tüm sanıklar hakkında CMK’nın 223/2-e maddeleri gereğince beraat Taksirle yaralama suçundan sanıkların beraatlerine ilişkin hüküm, katılan zorunlu müdafii tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: (I)Sanık … hakkında verilen beraat hükmüne yönelik olarak yapılan temyiz talebinin […]

Kira artış oranları Yargıtay’a göre nasıl yapılmalıdır?

Kira artış oranları Yargıtay’a göre nasıl yapılmalıdır?

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/3538 Esas 2018/8767 Karar 19.09.2018 Davacı, taraflar arasında imzalanan 20.04.2010 başlangıç tarihli ve aylık 700 TL bedelle sözleşmeye dayanarak, 8.10.2014 tarihinde başladığı icra takibinde, 20.04.2013-20.04.2014 dönemi için aylık 1200 TL, 20.04.2014-20.04.2015 dönemi için aylık 1300 TL üzerinden, ödenmeyen 2013 yılı Kasım ayı ile 2014 yılı Eylül ayları arası kira bedeli ile […]

Yargıtay Elektrik Kayıp Kaçak Bedeli Kararı

Yargıtay Elektrik Kayıp Kaçak Bedeli Kararı

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2015/1595 KARAR NO. 2016/155 KARAR TARİHİ. 18.1.2016 >SANAYİ TİCARİ VE MESKEN TİPİ ELEKTRİK ABONELERİNE AKTİF TÜKETİM BEDELİ DIŞINDA MALİ YÜK GETİRİLEMEMESİ-NİHAİ TÜKETİCİNİN HANGİ HİZMET KARŞILIĞINDA NE BEDEL ÖDEDİĞİNİ BİLMESİ 2004/m. 72 2709/m. 73 ÖZET : Dava, elektrik faturasından dolayı davacı yanın davalıya borçlu olmadığının tespiti ile faturanın iptaline […]

Öteki Kadın Kararı

Öteki Kadın Kararı

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2014/8510 Karar: 2015/7762 Karar Tarihi: 11.06.2015 ÖZET: Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Davalının eylemi, davacının kişilik değerlerine saldırı oluşturacak nitelikte bir eylem olarak kabul edilemez. Mahkemece davacının manevi tazminat isteminin tümden reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle karar verilmiş olması usul ve yasaya […]

Kefil Borcun Tamamından Sorumlu Tutulamaz

Kefil Borcun Tamamından Sorumlu Tutulamaz

Kefil Tüm Borçtan Sorumlu Tutulamaz. T.C YARGITAY 19. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/15421 KARAR NO: 2013/1789 KARAR TARİHİ: 30.01.2013 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Davacı vekili, müvekkilinin davacı banka […]

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ’NİN AŞI KARARI ( ORDU AİLE MAHKEMESİ )

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ’NİN AŞI KARARI ( ORDU AİLE MAHKEMESİ )

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ’NİN SON AŞI KARARI TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ORDU AİLE MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2015/315 Esas KARAR NO : 2015/429 DAVACI : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ VELİLER : H.A. – R.A. ÇOCUKLAR : M.A. – N.A. DAVA : 5395 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı DAVA TARİHİ : 30/04/2015 […]

Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Uğranılan Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi

Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Uğranılan Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası : 2014/8510 Karar Numarası: 2015/7762 Karar Tarihi : 11.06.2015 YARGITAY İLAMI Davacı S. G. vekili tarafından, davalı N. T. aleyhine 29/12/2010 gününde verilen dilekçeyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 14/11/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle […]