Kira artış oranları Yargıtay’a göre nasıl yapılmalıdır?

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

2017/3538 Esas

2018/8767 Karar

19.09.2018

bireysel-emeklilik-sigortasi-kanunu-6740

Davacı, taraflar arasında imzalanan 20.04.2010 başlangıç tarihli ve aylık 700 TL bedelle sözleşmeye dayanarak, 8.10.2014 tarihinde başladığı icra takibinde, 20.04.2013-20.04.2014 dönemi için aylık 1200 TL, 20.04.2014-20.04.2015 dönemi için aylık 1300 TL üzerinden, ödenmeyen 2013 yılı Kasım ayı ile 2014 yılı Eylül ayları arası kira bedeli ile İşlemiş faiz Toplamı 12.600 TL alacağının tahsilini istemiştir. Davalı ise talep edilen 1200 TL kira bedelini kabul etmediğini belirtmiştir.

Her ne kadar mahkemece; kira sözleşmesindeki artış oranı dikkate alınarak aylık kira bedeli, 2013 yılı Nisan ayından itibaren 770 TL, 2014 yılı Nisan ayından itibaren ise 847 TL üzerinden hesaplanarak hüküm kurulmuş ise de; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin değerlendirilemediği gibi talep edilen dönem kirasının dördüncü ve beşinci dönemlere ait olduğu hususunun da gözardı edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece yapılacak iş; 6098 sayılı Türk Borçlar kanununun yürürlüğe girdiği 1.07.2012 tarihine kadar olan aylara ilişkin sözleşmede kararlaştırılan artış şartına uygun olarak aylık kira bedellerinin tespit edilmesi, bu tarihten sonraki kira bedelinin ise TBK’nun 344. maddesi hükmü esas alınarak Üretici Fiyat Endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hesaplanarak alacak miktarının belirlenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir iken, bundan edilerek eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Alıntı: Yargıtay Kararları Dergisi; Cilt 45, Sayı 2.

 

Kira artış oranlarının nasıl yapılması gerektiği sorusuna Yargıtay tarafından verilen karar, açıklık getirmiş oldu. Artık, Kira artışının nasıl yapılması gerektiği netleşti.

Kira artışı oranı, kararda açıkça belirtilerek, Kira artışım Nedir? sorusu yanıtlanmış oldu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir