Hukuk Genel Kurulu, aldatan eşe hakaretin kusur sayılmayacağına karar verdi!

Hukuk Genel Kurulu, aldatan eşe hakaretin kusur sayılmayacağına karar verdi!

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No     : 2017/2-1906 Karar No   : 2018/112 Tarih          : 07.02.2018 İÇTİHAT METNİ   DAVA: “…1- Davalı-davacı ( kadın )’ın temyiz itirazlarının incelenmesi sonucunda; Taraflar arasındaki karşılıklı “boşanma” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 7. Aile Mahkemesince “davacı karşı davalının davasının reddine, davalı karşı davacının […]

Öteki Kadın Kararı

Öteki Kadın Kararı

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2014/8510 Karar: 2015/7762 Karar Tarihi: 11.06.2015 ÖZET: Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Davalının eylemi, davacının kişilik değerlerine saldırı oluşturacak nitelikte bir eylem olarak kabul edilemez. Mahkemece davacının manevi tazminat isteminin tümden reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle karar verilmiş olması usul ve yasaya […]

Banka Hesap İşletim Ücretinin Tüketiciden Alınamaması

Banka Hesap İşletim Ücretinin Tüketiciden Alınamaması

T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU E. 2015/1215 T. 18.11.2015 * HESAP İŞLETİM ÜCRETİNİN TÜKETİCİDEN ALINAMAMASI ( Davalı İdarenin Savunmasında Hesabın İşletilmesinden Kaynaklanan Bir Ücret Olarak Hesaba İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılması Kontrolü ve Sürdürülmesinden Kaynaklanan Masraflar Olduğunun Belirtildiği – Yönetmelikte İse Finansal Tüketicinin Hesap Sayısına Bağlı Olmaksızın Müşteri Bazında Tahakkuk ve Tahsil Edileceğinin Belirtildiği/Hesap İşletim […]

Kefil Borcun Tamamından Sorumlu Tutulamaz

Kefil Borcun Tamamından Sorumlu Tutulamaz

Kefil Tüm Borçtan Sorumlu Tutulamaz. T.C YARGITAY 19. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/15421 KARAR NO: 2013/1789 KARAR TARİHİ: 30.01.2013 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Davacı vekili, müvekkilinin davacı banka […]

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ’NİN AŞI KARARI ( ORDU AİLE MAHKEMESİ )

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ’NİN AŞI KARARI ( ORDU AİLE MAHKEMESİ )

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ’NİN SON AŞI KARARI TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ORDU AİLE MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2015/315 Esas KARAR NO : 2015/429 DAVACI : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ VELİLER : H.A. – R.A. ÇOCUKLAR : M.A. – N.A. DAVA : 5395 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı DAVA TARİHİ : 30/04/2015 […]