( TARES ) Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ( Kanun No. 6750 )

( TARES ) Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ( Kanun No. 6750 )

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU Kanun No. 6750 Kabul Tarihi: 20/10/2016 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolların sunulması suretiyle finansmana erişimi kolaylaştırmaktır. (2) Bu Kanun; taşınır varlıkları konu […]