Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 6740 Sayılı Kanun 2016

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 6740 Sayılı Kanun 2016

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kırk beş yaşını doldurmamış olan çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi, ek 2 nci madde hükümleri çerçevesinde otomatik olarak emeklilik planına dâhil edilir. BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6740 Kabul Tarihi: 10/8/2016 MADDE 1- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik […]

Vergi Affı Kanunu 6736 ( Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması )

Vergi Affı Kanunu 6736 ( Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması )

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 6736 Kabul Tarihi: 3/8/2016 Kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri; a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1) 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi […]

6735 Sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu 2016

6735 Sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu 2016

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU Kanun No. 6735 Kabul Tarihi: 28/7/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve […]

Çek Kanunu Kabul Edildi – Karşılıksız Çeke Hapis 2016 – 6728 Numaralı Kanun

Çek Kanunu Kabul Edildi – Karşılıksız Çeke Hapis 2016 – 6728 Numaralı Kanun

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6728 Kabul Tarihi: 15/7/2016 MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 179 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası ve iflasın ertelenmesi: MADDE 179- Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden düzenlenen […]