Sözleşmeli Avukat Bulundurmayan Şirketlere 39 Bin TL Para Cezası Verilebilir

Sözleşmeli Avukat Bulundurmayan Şirketlere 39 Bin TL Para Cezası Verilebilir

Anonim şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu, uygulamada bazen Türk Ticaret Kanunu ile getirildiği şeklinde yanlış algılansa da, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile getirilen bir yükümlülüktür. Avukatlık Kanunun 35inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar. Sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu, kuruluş esas sermayesi 250.000 […]

Öteki Kadın Kararı

Öteki Kadın Kararı

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2014/8510 Karar: 2015/7762 Karar Tarihi: 11.06.2015 ÖZET: Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Davalının eylemi, davacının kişilik değerlerine saldırı oluşturacak nitelikte bir eylem olarak kabul edilemez. Mahkemece davacının manevi tazminat isteminin tümden reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle karar verilmiş olması usul ve yasaya […]