T.C. ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ( Kanun No. 6771 )

T.C. ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ( Kanun No. 6771 )

Kanun No. 6771 Kabul Tarihi : 21/01/2017 MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2- 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3- 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer […]