Avukatlık Bürosunda Ücret Konusunda Çıkan Tartışmanın Ses Kaydına Alınması

Avukatlık Bürosunda Ücret Konusunda Çıkan Tartışmanın Ses Kaydına Alınması

YARGITAY 12. Ceza Dairesi ESAS: 2013/22599 KARAR: 2014/12706 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Kendisini vekil ile temsil ettiren katılan lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu vekalet ücretine hükmedilmemesi, aleyhe temyiz bulunmadığından, bozma sebebi sayılmamıştır. […]

Halı Sahada Faul Nedeniyle Ayak Kırılması – Tazminat

Halı Sahada Faul Nedeniyle Ayak Kırılması – Tazminat

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2012/4-364 KARAR NO: 2013/1543 KARAR TARİHİ:06.11.2013 (BK. m.41/2, 44, 52) ÖZET: Davacının ayağının muhtelif yerlerinden kırılması sonucu ve % 4,3 sürekli işgücü kaybına uğrayacak şekilde yaralanması ile sonuçlanan olayda davalı eyleminin; futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul eylemi olup olmadığı, tasvip edilen sertliğin yani adil […]

Banka Dekontu – Ödünç Para Yatırılması – İtirazın İptali

Banka Dekontu – Ödünç Para Yatırılması – İtirazın İptali

13. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2005/11882 KARAR NO. 2005/15157 KARAR TARİHİ. 13.10.2005 >İTİRAZIN İPTALİ – BANKA DEKONTU – PARANIN ÖDÜNÇ YATIRILMASI 2004/m.67 ÖZET : Taraflar arasındaki uyuşmazlık ödünç aktinden kaynaklanmakta olup, ödünç verdiğini davacının yasal delillerle kanıtlaması gerekmektedir. Banka dekontunda paranın ödünç olarak yatırıldığına dair bir açıklama yoktur. Banka dekontunda paranın gönderiliş nedeni ile ilgili […]

Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Uğranılan Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi

Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Uğranılan Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası : 2014/8510 Karar Numarası: 2015/7762 Karar Tarihi : 11.06.2015 YARGITAY İLAMI Davacı S. G. vekili tarafından, davalı N. T. aleyhine 29/12/2010 gününde verilen dilekçeyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 14/11/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle […]