Doğum sırasında bir gebenin her saat başı bebeğin kalp atış sayısını gösteren NST tetkiklerinin yapılmaması,Görevi Kötüye Kullanma Suçunu oluşturur!

Doğum sırasında bir gebenin her saat başı bebeğin kalp atış sayısını gösteren NST tetkiklerinin yapılmaması,Görevi Kötüye Kullanma Suçunu oluşturur!

T.C. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2017/9921 E.No 2018/2180 K.No K. Tarihi:27.2.2018 Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Taksirle yaralama Hüküm : Tüm sanıklar hakkında CMK’nın 223/2-e maddeleri gereğince beraat Taksirle yaralama suçundan sanıkların beraatlerine ilişkin hüküm, katılan zorunlu müdafii tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: (I)Sanık … hakkında verilen beraat hükmüne yönelik olarak yapılan temyiz talebinin […]

Kira artış oranları Yargıtay’a göre nasıl yapılmalıdır?

Kira artış oranları Yargıtay’a göre nasıl yapılmalıdır?

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/3538 Esas 2018/8767 Karar 19.09.2018 Davacı, taraflar arasında imzalanan 20.04.2010 başlangıç tarihli ve aylık 700 TL bedelle sözleşmeye dayanarak, 8.10.2014 tarihinde başladığı icra takibinde, 20.04.2013-20.04.2014 dönemi için aylık 1200 TL, 20.04.2014-20.04.2015 dönemi için aylık 1300 TL üzerinden, ödenmeyen 2013 yılı Kasım ayı ile 2014 yılı Eylül ayları arası kira bedeli ile […]